-8%
360,000  331,200 
-8%
270,000  248,400 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị U Phổi

360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
270,000  248,400 
-8%
360,000  331,200 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Xơ Gan

360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Suy Tim

360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Béo Phì

180,000  165,600 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Táo Bón

330,000  303,600 
-8%
200,000  184,000 
-8%
270,000  248,400 
-8%
360,000  331,200