Nhân Sâm Bổ Khí Hoàn (Vital Qi Caps) (90 viên)

1,480,000 

Thảo dược Hoa Đà – Nhân Sâm Bổ Khí Hoàn trị chân khì hư nhược, đuối sứ, hơi thở ngắn, mệt hụt hơi, tay chân yếu, người run rẩy, tiểu tiện bất cầm, trĩ,…