Nhiệt Kế Đo Trán Microlife FR1MF1

850,000 

780,000 

Tầm đo:

  • Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)
  • Vật thể: 0.0°C –100.0°C(32°F – 212°F)

Nhiệt độ hoạt động:

  • Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C(60.8°F –104°F)
  • Vật thể: 5.0°C – 40.0°C(32.0°F –104.0°F)

Độ chính xác: ±0.2 °C Hiển thị: LCD, 4 ký tự và các biểu tượng đặc biệt.

icon-dong-hungole-blog (495) Yên tâm hơn khi mua hàng tại HoaDaVietNam với 8 chính sách đã triển khai
📌 Mua càng nhiều giá càng giảm 👉 Xem ngay