-8%
270,000  248,400 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Xơ Gan

360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
-8%
270,000  248,400 
-8%
270,000  248,400 
-8%
360,000  331,200 

Công Đức

MORI Công Đức

300,000 

Công Đức

Lục vị

90,000 

Công Đức

Giải Độc

90,000 

Công Đức

Thanh Nhiệt

90,000 

Công Đức

Trà Nhuận Gan

60,000 
1,180,000