HOT DEALS ĐANG DIỄN RA

-8%
2,710,000  2,493,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
3,240,000  2,980,800 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Xơ Gan

360,000  331,200 

THƯƠNG HIỆU

Combo Thảo Dược

-8%
360,000  331,200 
-8%
270,000  248,400 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị U Phổi

360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
360,000  331,200 
-8%
270,000  248,400 
-8%
360,000  331,200 
-8%

Liệu trình Công Đức

Combo hỗ trợ điều trị Xơ Gan

360,000  331,200