Giấy chứng nhận của Thảo dược Công Đức

Bo huyet dieu kinh

Giấy chứng nhận Nhà máy sản xuất của Thảo dược Công Đức

 

 Bổ huyết điều kinh

Bổ trung ích khí Cổ Phương

Can huyết

Cao Đại bổ khí huyết

Cao Hỗ trợ Gan – Thận

Cao hỗ trợ giảm cân

Cao hỗ trợ xương khớp

Cao Trinh nữ – Linh chi

Cao Đại tràng Công Đức

Đơn chi tiêu dao

GĐ Công Đức

Giải biểu

GP Công Đức

Hoạt huyết thông kinh

Hồi xuân thận khí

 

Kiện tỳ hòa vị Cổ phương

Kim quỹ thận khí Cổ phương

Lợi niệu Công Đức

Lục vị Cổ Phương

Mori Skin

Mori Công đức

Taca Công Đức

Tâm mạch 1 Công Đức

Tâm mạch 2 Công Đức

TĐ Công Đức

Thanh Can

Thanh huyết nhiệt

Thanh nhiệt

Thập toàn đại bổ Cổ Phương

Thiên vương bổ tâm Cổ Phương

Tọa cốt Cổ Phương

Trà BT Công Đức

Trà Nhuận gan Công Đức

Trà xanh lá sen Công Đức

Trinh nữ hoàng cung Công Đức

Tỵ uyên Cổ Phương

Vị quản thống